Copyright 2020
Euphemia Eliza WILLSEY

(1814 - 1896)